Coaching

Hulp vragen is geen falen

Heeft u vragen of problemen waardoor u niet verder kunt? Loopt u vast in uw werk, uw relatie, of in de opvoeding van uw kind? Dan is er soms hulp nodig. Hulp vragen kan dan lastig zijn, omdat u dit misschien ervaart als een gevoel van falen. Hulp vragen is geen falen. In dit soort situaties kan ik u begeleiden zodat het weer lukt. Coachende begeleiding bij uw problemen of vragen kan een oplossing zijn, die u helpt om weer het gevoel terug te krijgen dat u zelf verder kunt. Of om antwoorden te vinden op uw vragen. Het doel van mijn begeleiding is dat u weer grip krijgt op uw eigen leven.

Mijn coaching bestaat uit gesprekken. We spreken samen af hoe vaak deze gesprekken nodig zijn, en waar we elkaar ontmoeten. U kunt hiervoor naar mij toekomen, maar het kan ook op een voor u gewenste plek zijn. Bijvoorbeeld op uw werk of in uw thuissituatie. Ik kan me voorstellen dat dit de drempel om hulp te vragen kan verlagen voor u. Het kan ook een oplossing zijn, die mij zicht geeft op de situatie waarin uw vragen zijn ontstaan. Ook wanneer u behoefte heeft aan begeleiding bij een moeilijk gesprek, bijvoorbeeld met uw hulpverlening of werkgever, kan ik met u meegaan. Ik zou u in deze situaties kunnen ondersteunen in het stellen van uw vragen, het uiten van uw emoties of in het bewaken van uw grenzen.

Belangrijk voor u om te weten, is dat ik geen contract heb met de zorgverzekering, de WMO of de Jeugdwet. Ik ben inzetbaar als hulpverlener. U kunt voor hulpverlening vanuit mij vergoeding krijgen wanneer u een PGB hebt, in alle andere trajecten spreken we een uurtarief af.

Soms is er meer nodig dan coaching. In deze situatie kan het ingewikkeld zijn om de juiste hulp te vinden bij uw vragen. Als het niet duidelijk is wat er met uzelf of met uw kind aan de hand is, kan het een lange zoektocht zijn tussen alle aangeboden hulpverlening. Waar moet ik zijn en wie kan me het beste helpen zijn vragen die dan kunnen ontstaan. Dit is volkomen logisch. Dan kan het fijn zijn als er iemand met u meedenkt, die de wegen van hulpverlenersland beter kent. In deze situaties is het ook mogelijk om mee te kijken hoe u deze stap kunt zetten en wat hiervoor nodig is. Het aanvragen van een gesprek met het Centrum voor Jeugd en Gezin of het WMO-loket kan ik samen met u doen, wanneer u dit zelf moeilijk vindt.

Wilt u kennismaken? Stuur dan een bericht via de contactpagina.  Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.